X

LIFE STYLE BUSINESS - POSLOVNI MODEL, KI OMOGOČA SVOBODO

To je poslovni model, ki ga vodi ustanovitelj s ciljem ohranjanja določenega nivoja prihodkov in nič več. Nivo prihodka je odvisen od življenjskega sloga, ki ga želimo uživati.

Pomeni delati in zaslužiti le toliko kot potrebujemo in nič več. Razlika med »klasičnim« podjetništvom in "life style businessom" je v tem, da pri life style poslu lastnik nima želje po rast. Želi le ohranjati željeni nivo življenjskega sloga, npr. imeti veliko časa za družino, hobije, potovanja.

Zagotovo ni vsaka dejavnost primerna za life style business. Primerne so kreativne dejavnosti, nekatere dejavnosti povezane s spletom, določene IT dejavnosti, nekatere storitvene dejavnosti.

Life style business ima omejeni potencial rasti, saj če posel raste to za lastnika pomeni več dela. In tega si lastnik ne želi.

Kakšne so prednosti life style posla?

 • Dejavnost zaženeš z malo ali nič denarja
 • Posle lahko delaš mnogo let, tudi v srebrnih letih
 • Generira dovolj prihodkov, ki omogočajo željen življenjski stik
 • Omogoča lastnikom, da živijo svoje strasti in interese

Kakšne so pasti life style businessa?

 • Ne daje občutka dolgoročne varnosti (čeprav ga morda lahko opravljamo dokler želimo), saj ne ustvarja presežkov.
 • Z njim ne boste postali milijonar.
 • Popolnoma ali v veliki meri je odvisen od lastnika

Nekaj vprašanj, na katere si morate odgovoriti preden se greste na pot posla življenjskega sloga?

 • Koliko svobode želite?
 • Koliko prihodkov potrebujete?
 • Kakšni so vaši življenjski stroški?
 • Čemu ste se pripravljeni odreči, če bo potrebno?
 • Kakšna je alternativa, v primeru da res nebo šlo?

Pa veliko uspeha!

Nazaj na seznam